EKO NASELJE KAMNIK

6 ENOSTANOVANJSKIH HIS

KAMNIK, 2014

PROSTORSKA PREVERITEV, IDZ

 

arhitektura:

Matjaz Suhadolc u.d.i.a.

Andreja Pikelj m.i.a.