področja dela:

 

. občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)

. urbanistični načrti

. 3d modeli terena

. prostorske vizualizacije

. urbanistične delavnice

 

 

izkušnje:

 

2015:

. urbanistična delavnica v Bohinjski Bistrici [@Odprtikrog arhitekti]

. sprememba zazidalnega načrta na območju Gabrče 2 na Vrhniki

. postavitev klopi okrog Bohinjskega jezera [@Odprtikrog arhitekti]

. urbanistična študija središča Stare Fužine [@Odprtikrog arhitekti]

. urbanistična delavnica v Ribčevem Lazu [@Odprtikrog arhitekti]

 

2014:

. urbanistična preveritev na obmocju OPPN Terme Krka Strunjan [@Odprtikrog arhitekti]

 

2013:

. urbanistične ureditve v Strunjanu, mednarodni projekt [@Odprtikrog arhitekti]

. ureditve poti Alpe Adria trail, mednarodni projekt [@Odprtikrog arhitekti]

 

2012:

. urbanistična zasnova term v Gornjem Gradu, IDZ

 

2011:

. urbanistična zasnova soseske v Litiji, IDZ

 

2010:

. konservatorski načrt v starem jedru Tolmina [@Populus d.o.o.]

. športni park Velenjem [natečaj]

. ureditev obrežja Mostnice v Bohinju, IDZ [@Odprtikrog arhitekti]

 

2009:

. urbanistična zasnova OPPN B16 Kamnik

. konservatorski načrt za območje mestnega jedra Idrije [@Populus d.o.o.]

. urbanistična zasnova javnih površin v mestnem središču Kranja [natečaj]

. urbanistična zasnova vaškega središča Šmihela nad Mozirjem [@Gromarch d.o.o.]

. urbanistična delavnica na Bledu [@Fakulteta za arhitekturo]