ZDRAVILIŠČE GORNJI GRAD

PROSTORSKA PREVERITEV

2012 / 13

STROKOVNA PODLAGA OPN

 

avtorska skupina:

Matjaž Suhadolc u.d.i.a.

Andreja Pikelj m.i.a.

Janko Rožič u.d.i.a.

Gašper Drasler u.d.i.a.

 

vizualizacije:

Matjaž Suhadolc