V bližini Brežic projektiramo prav posebno stanovanjsko hišo.

V Ajdovščini prenavljamo dvorec Petergalovše. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je v zaključni fazi. 

Pripravljamo idejno rešitev eko kampa na otoku Brac. 

Pričeli smo s projektiranjem industrijsko skladiščnega objekta v IOC Komenda.

V Vrtačah nad Sočo pripravljamo projekt za rekonstrukcijo počitniške hiše

V Kranjski Gori načrtujemo depandanso obstoječega gostinskega nastanitvenega objekta.

02_07122017_web.jpg

V glasilu Celjskega sejma objavljamo arhitekturno kolumno.

Mos final.jpg

V Ljubljani prenavljamo vrstno hišo. 

Pridobili smo gradbeno dovoljenje za gradnjo dveh montažnih hiš pri Ljubljani, v sodelovanju z norveškim podjetjem Norgeshus

Objekt v Polju bo obložen s termično obdelanim topolovim lesom.

02_11092017.jpg

V Zapotoku načrtujemo prizidavo objekta za turizem in neinstitucionalno izobraževanje

01_08062017.jpg

Pričeli smo z gradnjo industrijskega objekta v Obrtni coni Komenda

Gradnja hostla v starem jedru Pirana je tehnično in logistično zelo zahteven projekt.

V Litiji gradimo enostanovanjski objekt.

V Ljubljani gradimo objekt za terapevtsko dejavnost.