Pričeli smo z gradnjo industrijskega objekta v Obrtni coni Komenda