V Vrtačah nad Sočo pripravljamo projekt za rekonstrukcijo počitniške hiše