Pričeli smo s projektiranjem industrijsko skladiščnega objekta v IOC Komenda.