V Ljubljani gradimo objekt za terapevtsko dejavnost.