Na MIklošičevi ulici v Ljubljani smo oblikovali lokal s hitro prehrano.

render3_14072016.jpg